×
1 EITC/EITCA сертификатыг сонгоно уу
2 Цахим сургалт ба цахим тестэд нэвтрэх
3 Өдөрт ЕХ-ны IT гэрчилгээг авна уу!

Европын МТ Сертификат (EITC/EITCA) -ийн хүрээнд мэдээллийн технологийн чадварыг дэлхийн аль ч газраас бүрэн баталгаажуулна уу.

EITCA академи

Дижитал нийгэмлэгийн хөгжлийг дэмжих зорилготой Европын Мэдээллийн гэрчилгээжүүлэх институтын дижитал ур чадварын баталгаажуулалтын стандарт

Таны мэдээлэл үгээ мартсан уу?

Акаунт үүсгэх

EITC/IS/QCF
КВАНЦИЙН ЦЭВЭРЛЭГЧДИЙН НЭГДСЭН

ЕВРОПЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ОДОО ШИНЖЛЭХ УХААНА

EITCA-д оруулав/МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АКАДЕМИ

EITC/AI/AIF
УРЛАГИЙН ОЛОН УЛСЫН ҮНДСЭН

ЕВРОПЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ОДОО ШИНЖЛЭХ УХААНА

EITCA/BI БИЗНЕСИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АКАДЕМИ-д оруулав

EITC/QI/QIF
МЭДЭЭЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЭЛ

ЕВРОПЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ОДОО ШИНЖЛЭХ УХААНА

EITCA-д оруулав/МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АКАДЕМИ

EITC/CG/AD
WEB PAGES Дизайн сангууд (ADOBE DREAMWEAVER)

ЕВРОПЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ОДОО ШИНЖЛЭХ УХААНА

EITCA/CG КОМПЬЮТЕРИЙН ГРАФИКИЙН АКАДЕМИ-д оруулав

EITC/CG/AF
ДУНД ЗОРИУЛСАН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЗӨВЛӨГӨӨ, ГРАФИК.

ЕВРОПЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ОДОО ШИНЖЛЭХ УХААНА

EITCA/CG КОМПЬЮТЕРИЙН ГРАФИКИЙН АКАДЕМИ-д оруулав

EITC/CG/BL1
3D ГРАФИКИЙН Дизайн зураг төсөл ба дүрс бичлэгийн програм (БЛЭГДЭЛ) 1

ЕВРОПЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ОДОО ШИНЖЛЭХ УХААНА

EITCA/CG КОМПЬЮТЕРИЙН ГРАФИКИЙН АКАДЕМИ-д оруулав

EITC/CG/BL2
3D ГРАФИКИЙН Дизайн зураг төсөл ба дүрс бичлэгийн програм (БЛЭГДЭЛ) 2

ЕВРОПЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ОДОО ШИНЖЛЭХ УХААНА

EITCA/CG КОМПЬЮТЕРИЙН ГРАФИКИЙН АКАДЕМИ-д оруулав

EITC/CG/SU
3D ГРАФИКИЙН Дизайн зураг төсөл ба дүрс бичлэгийн програм (SKETCHUP)

ЕВРОПЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ОДОО ШИНЖЛЭХ УХААНА

EITCA/CG КОМПЬЮТЕРИЙН ГРАФИКИЙН АКАДЕМИ-д оруулав

EITC/CG/GIMP
РАСТЕР ГРАФИК БОЛОМЖТОЙ програм (GIMP)

ЕВРОПЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ОДОО ШИНЖЛЭХ УХААНА

EITCA/CG КОМПЬЮТЕРИЙН ГРАФИКИЙН АКАДЕМИ-д оруулав

EITC/IS/IMCM
Орчин үеийн криптоографийн аргачлалд нэвтрүүлэх

ЕВРОПЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ОДОО ШИНЖЛЭХ УХААНА

EITCA-д оруулав/МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АКАДЕМИ

EITC/IS/EEIS
ЦАХИЛГААН ЭДИЙН ЗАСГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ЕВРОПЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ОДОО ШИНЖЛЭХ УХААНА

EITCA-д оруулав/МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АКАДЕМИ

EITC/IS/OS
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СИСТЕМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

ЕВРОПЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ОДОО ШИНЖЛЭХ УХААНА

EITCA-д оруулав/МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АКАДЕМИ

EITC/CN/SCN1
КОМПЬЮТЕРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 1

ЕВРОПЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ОДОО ШИНЖЛЭХ УХААНА

EITCA-д оруулав/МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АКАДЕМИ

EITC/INT/IT1
ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИ 1

ЕВРОПЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ОДОО ШИНЖЛЭХ УХААНА

EITCA/BI БИЗНЕСИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АКАДЕМИ-д оруулав

PREV
Дараагийн
TOP
Валютаа сонгоно уу
Ам.долларАНУ-ын доллар
унгар форинт зарцуулжээУнгарын форинт
хүлээсэн үүргийг биелүүлэхИндонезийн рупиа